Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ - Τα είδη του ἄν

Τα είδη του ν

Τα είδη του ν είναι τρία: υποθετικό, δυνητικό και αοριστολογικό.
1) Χαρακτηριστικά του υποθετικού ν:
    α) εισάγει δευτερεύουσα υποθετική πρόταση,
    β) χρησιμοποιείται ως πρώτη λέξη στην πρόταση αυτή,
    γ) συνοδεύει πάντα και μόνο έγκλιση υποτακτική, και
    δ) μεταφράζεται με το αν.
2) Χαρακτηριστικά του δυνητικού ν:
    α) δε εισάγει δευτερεύουσα πρόταση,
    β) δε χρησιμοποιείται σαν πρώτη λέξη στην πρόταση που υπάρχει· η κανονική του θέση είναι μετά τη λέξη στην οποία αναφέρεται. Όταν όμως έχουμε επίρρημα ή άρνηση ή ερωτηματική αντωνυμία ή λέξη στην οποία ο συγγραφέας θέλει να δώσει έμφαση, μπαίνει μετά τη λέξη αυτή.
    γ) Η έγκλιση που συνοδεύει είναι είτε οριστική ιστορικού χρόνου είτε ευκτική είτε απαρέμφατο είτε μετοχή, οπότε ονομάζονται τώρα πια δυνητικά (δυνητική οριστική, δυνητική ευκτική κτλ.)
    δ) Μεταφράζεται με το θα + παρατατικό ή με το θα μπορούσε να + ρήμα.
3) Χαρακτηριστικά του αοριστολογικού ν:
    Είναι το ν που συνοδεύει χρονικούς συνδέσμους ή αναφορικές λέξεις. Σπάνια το συναντάμε και σε τελικές ή πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις. Η έγκλιση που συνοδεύει είναι πάντα η υποτακτική. Μεταφράζεται με το ίσως, τυχόν, ή μένει αμετάφραστο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου