Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ - χρήσεις του ὅτι

Τα τι που συναντάμε στα αρχαία είναι δύο:
    α) το ειδικό, με το οποίο έχουμε ειδικές ή αιτιολογικές προτάσεις ανάλογα με τη σημασία του, και
    β) το αναφορικό(ὅ,τι) ή (ὅ τι)με το οποίο έχουμε προτάσεις αναφορικές ή πλάγιες ερωτήσεις.

- Σημείωση (1): όταν σε κείμενα δούμε τον τύπο τ΄, είναι πάντα ο χρονικός σύνδεσμος τε, που μας δίνει πρόταση χρονική. Δεν μπορεί να είναι ούτε ο ειδικός τι, ούτε το αναφορικό , τι, γιατί σ΄ αυτά τα δυο δεν εκθλίβεται ποτέ το γιώτα (ι).
- Σημείωση (2): το ειδικό τι όμως μπορεί να υπάρχει σε κείμενο και να μη μας δίνει καθόλου δευτερεύουσα πρόταση γιατί μπορεί
1ον ) να επιτείνει υπερθετικούς βαθμούς (π.χ.ελθέ ότι τάχιστα)
2ον) πρόταση δεν μας δίνει και όταν κάνει αντιθετική,  επιδοτική σύνδεση
(π.χ. Καὶ μὴν ὑπεραποθνήσκειν γε μόνοι ἐθέλουσιν οἱ ἐρῶντες, οὐ μόνον ὅτι ἄνδρες, ἀλλὰ καὶ αἱ γυναῖκες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου