Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Νέο Λύκειο - Γ΄ Λυκείου

Γ΄ λυκείου 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΠΑΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑα/α      ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ

1.         Θρησκευτικά
1
Θρησκεία και Κόσμος επιλογής: 2
2.         Αρχαία  Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία
1

3.        Α΄ Ξένη Γλώσσα
2
Ξένη γλώσσα επιλογή:2
4.         Φυσική Αγωγή
1
Φυσική Αγωγή: 2
5.         Νεοελληνική Γλώσσα
2
Νεοελληνική γλώσσα και γραμματεία: 5
6.         Νεοελληνική Λογοτεχνία
2
8.         Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής
2
Ιστορία Τέχνης: 4
9.         Φυσική
1
Εισαγωγή στο Δίκαιο:3
10.       Βιολογία
1
Φιλοσοφία: 4
11.       Κοινωνιολογία
2
Κοινωνιολογία:5
Κοινωνιολογία εξειδίκευση:2
12.  Αρχαία Ελληνικά
5
Αρχαία: 7
Αρχαία εξειδίκευση:2
13. Νεοελληνική Λογοτεχνία
3/2
Ερευνητική εργασία: 2
14. Λατινικά
2/3
Λατινικά: 2
Λατινικά εξειδίκευση:2
15. Ιστορία
2
Ιστορία: 5
Ιστορία εξειδίκευση:2
16. Ιστορία γενικής
2

Από τα μαθήματα εξειδίκευσης – επιλογής : επιλέγονται 2

Επιλογής παλιό  σύστημα

1.     Β΄ Ξένη Γλώσσα

2
2.     Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
2
3.     Στατιστική
2
4.     Λογική: Θεωρία και Πρακτική
2
5.     Εφαρμογές Υπολογιστών*
2
6.     Ιστορία της Τέχνης
2
7.        Ιστορία των Επιστημών & της Τεχνολογίας
2
8.     Προβλήματα Φιλοσοφίας
2
9.     Νεοελληνική Λογοτεχνία
2
10.  Τεχνολογία και Ανάπτυξη
2
11. Στοιχεία Γεωπονίας & Αγροτική Ανάπτυξη
2
Βιομηχανική Παραγωγή & Ενέργεια
2
13. Αρχές Λογιστικής                                     
2
14.  Σχέδιο Τεχνικό

2
15.  Σχέδιο Αρχιτεκτονικό
2
16.      Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων και
        Λειτουργικά Συστήματα

2
17. Πολυμέσα – Δίκτυα
2
18. Εφαρμογές Λογισμικού

2

Στη νέα θεωρητική κατεύθυνση ενισχύονται ιδιαίτερα τα αρχαία και η ιστορία. Οι μαθητές της θεωρητικής δεν θα διδάσκονται καθόλου φυσική, βιολογία, μαθηματικά


Γ λυκείου Α κατεύθυνση

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΠΑΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑα/α      ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ

1.         Θρησκευτικά
1
Θρησκεία και Κόσμος επιλογής: 2
2.         Αρχαία  Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία
1

3.        Α΄ Ξένη Γλώσσα
2
Ξένη γλώσσα επιλογή:2
4.         Φυσική Αγωγή
1
Φυσική Αγωγή: 2
5.         Νεοελληνική Γλώσσα
2
Νεοελληνική γλώσσα και γραμματεία: 5
6.         Νεοελληνική Λογοτεχνία
2
8.         Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής
2
Μαθηματικά:7
Μαθηματικά εξειδίκευση:2
9.         Μαθηματικά κατεύθυνσης
5
10.       Φυσική
1
Φυσική: 5
Φυσική εξειδίκευση:2
11.       Φυσική κατεύθυνση
3
12.  Χημεία
2
Χημεία:4
Χημεία εξειδίκευση:2
13. Ανάπτυξη εφαρμογών
3/2
Πληροφορική:4
Πληροφορική εξειδίκευση:2
14. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
2/3

15. Βιολογία
16. Βιολογία κατευθυνσης
1
2
Βιολογία: 4
Βιολογία εξειδίκευση:2
17. Ιστορία γενικής
2
Ιστορία:2
18. Ηλεκτρολογία
2
Ερευνητική εργασία: 2


Γ λυκείου κατεύθυνση ΑΒ

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΠΑΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑα/α      ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ

1.         Θρησκευτικά
1
Θρησκεία και Κόσμος επιλογής: 2
2.         Αρχαία  Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία
1
Κοινωνιολογία:5
Κοινωνιολογία εξειδίκευση:2
3.        Α΄ Ξένη Γλώσσα
2
Ξένη γλώσσα επιλογή:2
4.         Φυσική Αγωγή
1
Φυσική Αγωγή: 2
5.         Νεοελληνική Γλώσσα
2
Νεοελληνική γλώσσα και γραμματεία: 5
6.         Νεοελληνική Λογοτεχνία
2
8.         Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής
2
Μαθηματικά:6
Μαθηματικά εξειδίκευση:2
9.         Μαθηματικά κατεύθυνσης
5
10.       Φυσική
1
Μικρο/Μάκροοικονομική:5
11.       Φυσική κατεύθυνση
3
12.  Χημεία
2
Τεχνολογία επιλογής:2
13. Ανάπτυξη εφαρμογών
3/2
Εφαρμ.πληροφορική:3
14. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
2/3
Αρχές Οργάνωσης: 3
15. Βιολογία
1
Εμβάθυνση οικονομία:2
16. Ιστορία γενικής
2
Ιστορία:5
17. Ηλεκτρολογία
2
Ερευνητική εργασία: 2


Εισαγ.Δίκαιο: 3

Η νέα κατεύθυνση θυμίζει την τέταρτη δέσμη (μαθηματικά, κοινωνιολογία, ιστορία, έκθεση). Κυρίαρχα μαθήματα είναι:
1.      Μαθηματικά έως 8 ώρες
2.      Ιστορία 5 ώρες
3.      Μικρο/Μάκροοικονομία 5 ώρες
4.      Κοινωνιολογία έως 7 ώρεςΓενικό συμπέρασμα: Μαθηματικοί και Φιλόλογοι δεν ζημιώνονται από τις αλλαγές οι ώρες των μαθημάτων που έχουν ως Α ή και Β ανάθεση αυξάνονται. Οι φυσικοί, οι χημικοί και οι καθηγητές οικονομίας φαίνεται να κερδίζουν ώρες διδασκαλίας. Οι μεγάλοι χαμένοι είναι οι ξενόγλωσσοι φιλόλογοι.
 Πηγή: AlphaVita