Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - άσκηση για τη Β΄ κλίση

Να συμπληρώσεις στην κατάλληλη πτώση τις λέξεις της παρένθεσης:

  • Πιστεύω τῷ …………………. (ὁ φίλος). 
  • Πιστὸν …………………. (ὁ φίλος) ἐν τοῖς …………………. (ὁ κίνδυνος) γιγνώσκεις. 
  • Τοῖς τῶν φίλων …………………. (ὁ λόγος) ἀεὶ πιστεύομεν. 
  • Οἱ γὰρ ἄπιστοι …………………. (ὁ φίλος) οὐ μετέχουσι τοῦ …………………. (ὁ κίνδυνος). 
  • Τοὺς τῶν ἀνθρώπων ………………….(ὁ τρόπος) γιγνώσκετε. 
  • Τῷ γὰρ …………………. (ὁ θεός) πιστεύουσιν. 
  • Ὦ …………………. (ὁ φίλος), ὁ θεὸς τοὺς ἀγαθοὺς …………………. (ὁ ἄνθρωπος) οὐ λείπει.
  • Πολλοὶ ἄνθρωποι τῷ …………………. (ὁ πλοῦτος) μᾶλλον ἤ τῷ …………………. (ὁ θεός) πιστεύουσιν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου