Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Νέο Λύκειο - Β΄ Λυκείου

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
/.ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
α/α      ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ

1.         Θρησκευτικά
2
Θρησκευτικά: 1 ώρα
2.         Α΄  Ξένη Γλώσσα
2
Ξένη γλώσσα επιλογής: 2 ώρες
3.         Φυσική Αγωγή
2
Φυσική Αγωγή: 2 ώρες
4.         Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
2
Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία: 5 ώρες
5.         Νεοελληνική Γλώσσα
2
6.         Νεοελληνική Λογοτεχνία
2
7.         Ιστορία
2
Ιστορία: 2 ώρες
8.                  Άλγεβρα
2
Μαθηματικά: 6 ώρες
Μαθηματικά εξειδίκευσης: 2 ώρες
9.                   Γεωμετρία
2
10.             Μαθηματικά Κατεύθυνσης
3
11.             Φυσική
2
Φυσική: 4 ώρες
Φυσική εξειδίκευσης: 2 ώρες
12.       Φυσική Κατεύθυνσης
2
13 Τεχνολογία Επικοινωνιών κατεύθυνση
2
Επιστήμη Υπολογιστών: 2 ώρες
Επιστήμη υπολογιστών εξειδίκευση:2 ώρες
14.       Χημεία
2
Χημεία: 3 ώρες
Χημεία εξειδίκευσης: 2 ώρες
15.Χημεία Κατεύθυνσης
2
16.       Βιολογία
1
Βιολογία:2 ώρες
Βιολογία εξειδίκευση: 2 ώρες
17.       Εισαγωγή στο Δίκαιο και τους  θεσμούς
2
Τέχνη και Πολιτισμός επιλογής: 2 ώρες
-
-

Αρχές Οικονομίας: 2 ώρες


Σχέδιο έρευνας: 2 ώρες

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (οι μαθητές επέλεγαν 1 μάθημα)

1. Κοινωνική και Πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα
2
2.  Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών
2
3. Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία: Ιστορία και Κείμενα
2
4. Β' Ξένη Γλώσσα
2
5.  Στοιχεία Αστρονομίας και Διαστημικής
2
6. Σχέδιο Γραμμικό
2
7. Σχέδιο  Ελεύθερο
2
8. Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών
2
9.  Θέματα Ιστορίας
2
10.Εφαρμογές Υπολογιστών
2
11. Βιολογία
2
12.  Διαχείριση φυσικών πόρων
2
13.   Χημεία
2
14.    Σχέδιο Τεχνικό
2

Κάνοντας μια σύγκριση των ωρολογίων προγραμμάτων διαπιστώνουμε:

Μαθηματικά:
Στο νέο πρόγραμμα ενισχύονται τα μαθηματικά καθώς από 4 ώρες που ήταν τα υποχρεωτικά οι ώρες αυξάνονται σε 6 ενώ ο συνολικός αριθμός των μαθηματικών από 7 ώρες μαζί με τα κατεύθυνσης αυξάνεται σε 8 ώρες.

Φυσική:
Σε 4 ώρες ανέρχονταν οι ώρες διδασκαλίας της φυσικής γενικής παιδείας και κατεύθυνσης. Στο νέο πρόγραμμα 4 θα είναι οι ώρες της φυσικής γενικής παιδείας ενώ μαζί με τις ώρες της φυσικής εξειδίκευσης οι ώρες αυξάνονται στις 6.

Χημεία:
Οι ώρες της Χημείας ανέρχονταν σε 2 ώρες εβδομαδιαίως για το μάθημα της γενικής παιδείας και 2 για το μάθημα κατεύθυνσης. Στο νέο πρόγραμμα οι ώρες της Χημείας γενικής παιδείας ανέρχονται σε 3 ενώ μαζί με τη χημεία εξειδίκευσης οι ώρες αυξάνονται σε 5.

Βιολογία:
Στο νέο πρόγραμμα ενισχύεται αρκετά και φθάνουν οι ώρες διδασκαλίας στις 3 από 1 ώρα που ήταν στο παλιό πρόγραμμα.


Οι μαθητές της θετικής κατεύθυνσης δεν θα διδάσκονται καθόλου το μάθημα της εισαγωγής στο δίκαιο και τους θεσμούς. Αντίθετα θα διδάσκονται το μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
/.ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
α/α      ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ

1.      Θρησκευτικά
2
Θρησκευτικά: 1 ώρα
2.      Α΄  Ξένη Γλώσσα
2
Ξένη γλώσσα επιλογής: 2 ώρες
3.      Φυσική Αγωγή
2
Φυσική Αγωγή: 2 ώρες
4.      Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
2
Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία: 5 ώρες
5.      Νεοελληνική Γλώσσα
2
6.      Νεοελληνική Λογοτεχνία
2
7.      Ιστορία
2
Ιστορία: 4 ώρες
Ιστορία εξειδίκευσης: 2 ώρες
8.      Άλγεβρα
2
Μαθηματικά: 3

9.      Γεωμετρία
2
10. Αρχαία Κατεύθυνσης
4
Αρχαία: 5 ώρες
Αρχαία εξειδίκευσης: 2 ώρες
11. Φυσική
2
Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών: 2


Επιστήμη Υπολογιστών επιλογής: 2 ώρες
12. Χημεία
2
-
13. Βιολογία
1
-
14. Εισαγωγή στο Δίκαιο και τους  θεσμούς
2
Λογική επιλογής: 2 ώρες
15. Φιλοσοφία
2
Φιλοσοφία: 2 ώρες


Αρχές Οικονομίας: 2 ώρες


Τέχνη και Πολιτισμός επιλογής: 2 ώρες
16. Λατινικά
2
-


Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία επιλογής: 2 ώρες


Σχέδιο έρευνας: 2 ώρες

Κάνοντας μια σύγκριση των ωρολογίων προγραμμάτων διαπιστώνουμε:

Με το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα οι μαθητές της θεωρητικής δεν θα διδάσκονται καθόλου:
Χημεία, Βιολογία και Λατινικά. Προκαλεί εντύπωση που τα λατινικά δεν αναφέρονται στο πρόγραμμα.

Αρχαία:
Ενισχύονται στο νέο πρόγραμμα καθώς οι ώρες διδασκαλίας θα ανέρχονται στις 7 από τις 4 που ίσχυαν στο παλιό πρόγραμμα.

Ιστορία:
Ενισχύεται και το μάθημα τις ιστορίας με 6 ώρες διδασκαλίας από τις 2 που ίσχυαν.

Φιλοσοφία και Δίκαιο: Κατά 1 ώρα αυξάνονται αντίστοιχα οι συνολικές ώρες διδασκαλίας των δυο μαθημάτων και στο νέο πρόγραμμα θα ανέρχονται σε 3 από 2 που ίσχυαν.

Ποιες ειδικότητες δεν ζημιώνονται με τις αλλαγές:
Μαθηματικοί, Φυσικοί, Χημικοί,  καθηγητές οικονομίας δεν ζημιώνονται από τις αλλαγές. Το ίδιο ισχύει και για τους φιλολόγους και τους γυμναστές. Ιδιαίτερα κερδισμένοι είναι οι καθηγητές οικονομίας καθώς το μάθημα θα διδάσκεται στη β λυκείου και στις 2 κατευθύνσεις.


Αντίθετα ειδικότητες των ξένων γλωσσών (έχουν β ανάθεση ιστορία) και της πληροφορικής φαίνεται ότι χάνουν ώρες διδασκαλίας. 
Πηγή: AlphaVita

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου