Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

Ασκήσεις (από Ευθύ σε Πλάγιο λόγο)

Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο των ακόλουθων προτάσεων σε πλάγιο, χρησιμοποιώντας την εξάρτηση που σας δίνεται:

1. μνοις τος ρκσι Πελοπννησος πατρς στι, μνοι γρ ατχθονες ν ατ οκοσι. (Λυκομδης λεγε)  
2.  γε τ στρτευμα κατ μσον τν πολεμων, τι κε βασιλες στι. (βα)
3.  ε βολεσθε δες ζν, ωμεν θαρροντες π τος πολεμους. (Συμβουλεει ατος)
4. δσω κστ νδρ πντε ργυρου μνς, πν ες Βαβυλνα κωμεν. ρος πσχετο)
5. ν μ μαχμεθα, ποστσονται α πλεις (λογζοντο).
6. Παραδμεν Κορινθοις τν πλιν ς οκιστας; (Τν θεν προντο)
7. Ο περιψομαι τι μς δεομνους τν πιτηδεων. (ρσταρχος φη)
8.Τ πλοα κατέκαυσεν, να μ Κρος διαβ. (οτος λέγει…) 
9. τε μάχη γένετο, Τισσαφέρνης ν Σάρδεσιν τυχεν ν. τος διηγετο τι…)
10. νδρες, μ θαυμάζετε τι χαλεπς φέρω τος παροσι πράγμασι. (Κλέαρχος κέλευε...)
11.
μέλλεις ποιεν, μ λέγε. (Συνεβούλευεν…)
12. Φίλιππος, ε τότε ταύτην σχε τν γνώμην, οκ ν κτήσατο τοσαύτην δύναμιν. 
( Γιγνώσκομεν…)
13. Π
ς ν τν μάχην συμφορώτατα μν ατος ποιήσαιμεν; (βουλεύοντο ..)
14. Ο
τος ο ποιε τατα. ( γνωσαν…)
15. Κατέβην χθ
ς ες Πειραι. (φη Σωκράτης…)
16.
πειδν στρατεία λήξ, εθς ποπέμψω σε. (φη..)
17.
βασιλες ν τος σκευοφόροις στί. λληνες σθοντο...) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου