Πέμπτη, 5 Απριλίου 2012

Aσκήσεις Γραμματικής 1. πραττόμενα: ο αντίστοιχος τύπος στον παθητικό μέλλοντα
 2. γιγνώσκω: το απαρέμφατο του παθητικού αορίστου
 3. δηλῶσαι: γ΄ πληθ. ευκτικής παθητικού αορίστου
 4. νενικηκότα: β΄ πληθ. οριστική παθητικού αορίστου
 5. ᾿Ιδὼν: ο αντίστοιχος τύπος στον παθητικό αόριστο
 6. ἔταξε: γ΄ πληθ. οριστική παθητικού παρακειμένου
 7. φανῆναι: β΄ ενικό προστ. στον ίδιο χρόνο και φωνή
 8. εἶπε: γ΄ ενικό οριστικής παθητικού αορίστου
 9. δέδωκας: ο αντίστοιχος τύπος στον παθητικό αόριστο
 10. ἐπιδείξω: β΄ ενικό προστακτική παθητικού παρακειμένου
 11. ἐκαλεῖτο: μετοχή παθ. Αορίστου (αρς – ονοματική ενικού)
 12. εἴληφε: ο αντίστοιχος τύπος στην άλλη φωνή
 13. ἀντικληθησόμενος: γ΄ ενικό οριστική στον ίδιο χρόνο και φωνή
 14. προσφέρεσθαι: ο αντίστοιχος τύπος στον αόριστο β΄ στην ίδια φωνή
 15. ἐφαίνετο: γ΄ πληθ. οριστ. Παθητικού παρακειμένου
 16. ἀφῃρέθησαν:  ο αντίστοιχος τύπος στον αόριστο β΄
 17. παρελάμβανε: β΄ ενικό προστ. αορίστου β΄  στην ίδια φωνή
 18. παρέθηκας: ο αντίστοιχος τύπος στην άλλη φωνή
 19. παραγενέσθαι: β΄ ενικό προστ. στον ίδιο χρόνο
 20. ἔχων: β΄ ενικό ευκτική στον αόριστο β΄ ενεργ. Φωνή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου