Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Ασκήσεις στα ρήματα1.              ψεύσαντο: α΄ ενικό υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή
2.       ξαπατηθῆτε: α΄ ενικό ευκτική στον ίδιο χρόνο και φωνή
3.       εὐλαβεῖσθαι: β΄ ενικό προστακτική στον ίδιο χρόνο και φωνή
4.       χρῆν: απαρέμφατο ενεστώτα
5.       ξελεγχθήσονται: απαρέμφατο στον ίδιο χρόνο και φωνή
6.       δέομαι: γ΄ ενικό παρατατικού στην ίδια φωνή
7.       παρίεμαι: α΄ ενικό οριστική αορίστου β΄ μέση φωνή
8.       ναβέβηκα: β΄ ενικό προστακτική στον αόριστο β΄στην ίδια φωνή
9.       συνεγιγνώσκετε: απαρέμφατο αορίστου β΄στην ίδια φωνή
10.    τεθράμμην: γ΄΄πληθυντικό στον ίδιο χρόνο και φωνή
11.     ἐᾶν: γ΄ ενικό ευκτική ενεστώτα ενεργητικής φωνής
12.    προσέχειν: β΄ ενικό προστακτική αορίστου β΄
13.    παραλαμβάνοντες: ο αντίστοιχος τύπος στο μέλλοντα
14.    νεζητηκὼς: απαρέμφατο ενεστώτα στην ίδια φωνή
15.    κατασκεδάσαντες: γ΄ πληθυντικό οριστική ενεστώτα ενεργητική φωνή
16.    εἰδέναι: γ΄ ενικό προστακτική ενεστώτα
17.    νέπειθον: ο αντίστοιχος τύπος στον αόριστο β΄
18.    πεπεισμένοι: β΄ πληθυντικό προστακτική στον ίδιο χρόνο και φωνή
19.    ναβιβάσασθαι: α΄ενικό οριστική μέλλοντα ενεργητική φωνή
20.   ποκρινομένου: ο αντίστοιχος τύπος στο μέλλοντα
21.    ξιώσατε: ο αντίστοιχος τύπος στην οριστική
22.   ξελέσθαι: α΄ ενικό οριστική στον ίδιο χρόνο και φωνή
23.   ναγνῶναι: β΄ ενικό προστακτική στον ίδιο χρόνο και φωνή
24.   ωρᾶτε: απαρέμφατο μέλλοντα
25.   φεύγοιμι: ο αντίστοιχος τύπος στο μέλλοντα
26.   γνώσεσθε: β΄ ενικό οριστική αορίστου β΄ 
27.   πράττομαι: απαρέμφατο παθητικού αορίστου
28.   ἰὼν: γ΄ ενικό οριστική
29.   πολιπόντας: ο αντίστοιχος τύπος στον ενεστώτα
30.   σθόμην: β΄ ενικό προστακτική
31.    διδόντας: β΄ ενικό υποτακτική αορίστου β΄ μέση φωνή
32.   προσελθὼν: β΄ ενικό προστακτική στον ίδιο χρόνο και φωνή
33.   πολάβοι: β΄ ενικό προστακτική στον ίδιο χρόνο και φωνή
34.   νοίσω: α΄ ενικό οριστική αορίστου β
35.   ρμήσειε: α΄ ενικό οριστική στον ίδιο χρόνο και φωνή
36.   νεῖλε: β΄ ενικό προστακτική στον ίδιο χρόνο και φωνή
37.   σύνοιδα: γ΄ πληθυντικό παρατατικού
38.   φησθα: β΄ ενικό προστακτική
39.   πειρώμην: απαρέμφατο ενεστώτα
40.   δεικνύναι: β΄ ενικό προστακτική στον ενεστώτα της μέσης φωνής
41.    πόρουν: απαρέμφατο ενεστώτα ενεργητική φωνή
42.   πιὼν: β΄ ενικό προστακτική ενεστώτα
43.   α: γ΄ πληθυντικό οριστική ενεστώτα
44.   διηρώτων: απαρέμφατο ενεστώτα
45.   γνων: γ΄ πληθυντικό προστακτική αορίστου β΄
46.   φάνησαν: β΄ ενικό προστακτική στον ίδιο χρόνο και φωνή
47.   σασι: απαρέμφατο στον ίδιο χρόνο και φωνή
48.   εὑρήσοιμι: απαρέμφατο στον αόριστο β΄
49.   δεξαίμην: γ΄ ενικό οριστική στον ίδιο χρόνο και φωνή
50.   κεχρῆσθαι: β΄ ενικό προστακτική ενεστώτα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου