Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

Ασκήσεις στον Πλάγιο Λόγο


ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ

 1. Πρόσθεν ν ποθάνοιμεν τά πλα παραδομεν  (Κλεάνωρ πεκρίνατο…)
 2. ‘Υπό τίνος νεπρήσθη ναός ; (Οδείς οδεν… /Οδείς δη…)
 3. Σκοπμεν ε μν πρέπει ο ( Περικλς βούλετο…)
 4. Δοται χώρα (κουον…)
 5. Τήν μητέρα μακάριζον , οων τέκνων τυχεν  (θηναοι δόκουν)
 6. Οκ οδα ,τι ν ποίησεν (Θρασύβουλος λέγει…/φη…)
 7. Μή ναμείνωμεν, ως ν πλείους μν γένωνται (Παρήνει…)
 8. Μή πέλθητε, πρίν ν κούσητε (πηγόρευεν…)
 9. Μή σπεδε πλουτεν μη ταχύ πένης γέν ( σοφιστής συνεβούλευεν…)
 10. ν θάνς σύ, πας δ’ κφεύγει μόρον  (Στρατηγός φη.../γίγνωσκε…)
 11. Πίθηκος πίθηκος κν χρυσ χ σανδάλια ( ποιητής λεγεν…)
 12. Διά πολλά προσήκει πείθεσθαι και μάλισθ’τι πς νόμος στίν ερημα καί δρον θεν. (Λακεδαιμόνιοι λεγον)
 13. Πρεσβείαν πέμπωμεν , τις τατ’ ρε (Κορίνθιοι γγέλλλουσι…/γγειλαν…)
 14. Ε πάντες τοτον ποιομεν , παντες ν πολώμεθα. (Έγίγνωσκον…)
 15. Ε βούλοιο φίλος εναι, μέγιστος ν εης (Πρόξενος οδε…)
 16. άν κολουθήσς μοί, εσάξω σε ες την κρόπολιν (Φύλαξ λεγεν…)
 17. Ε σαν νδρες γαθοί, ς σύ φής , οκ ν ποτε τατα πασχον (Στρατιται διηγοντο)
 18. Ε τις ντείποι, εθύς τεθνήκει ( Οτοι γίγνωσκον)
 19. ν γγύς λθ θάνατος , οδείς βούλεται ποθνήσκειν (θηναοι πίστευον)
 20. Γύμναζε σαυτν πόνοις , πως ν δύναιο καί τους κουσίους πομένειν (Παρήνει…)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου