Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2011

Ξενοφών - απομνημονεύματα


κα ρακλς κοσας τατα, γναι, φη, νομα δ σοι τ στιν; δ, Ο μν μο φλοι, φη, καλοσ με Εδαιμοναν, ο δ μισοντς με ποκοριζμενοι νομζουσι Κακαν. κα ν τοτ τρα γυν προσελθοσα επε· Κα γ κω πρς σ, ρκλεις, εδυα τος γεννσαντς σε κα τν φσιν τν σν ν τ παιδείᾳ καταμαθοσα, ξ ν λπζω, ε τν πρς μ δν τρποιο, σφδρ’ ν σε τν καλν κα σεμνν γαθν ργτην γενσθαι κα μ τι πολ ντιμοτραν κα π’ γαθος διαπρεπεστραν φανναι. οκ ξαπατσω δ σε προοιμοις δονς, λλ’ περ ο θεο διθεσαν τ ντα διηγσομαι μετ’ ληθεας. τν γρ ντων γαθν κα καλν οδν νευ πνου κα πιμελεας θεο διδασιν νθρποις.

Α. Να μεταφραστεί το κείμενο.

Β. Να απαντήσετε στα παρακάτω ζητούμενα:
·      κοσας: γενική ενικού στο θηλυκό γένος
·      εδυα: δοτική ενικού στο αρσενικό γένος
·      σν: γενική πληθυντικού (στο ίδιο πρόσωπο)
·      διαπρεπεστραν: δοτική ενικού στο θετικό βαθμό
·      καλν: το επίρρημα στο συγκριτικό βαθμό
·      καλοσί: το απαρέμφατο του παρακειμένου στην άλλη φωνή
·      φανναι: β΄ ενικό προστακτική στον ίδιο χρόνο και φωνή
·      προσελθοσα: β΄ ενικό προστακτική στον ίδιο χρόνο και φωνή
·      καταμαθοσα: γ΄ πληθυντικό οριστική στον ίδιο χρόνο και φωνή
·      διηγσομαι: γ΄ πληθυντικό υποτακτική στον ενεστώτα

Γ.1.Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι όροι:
σοι, Κακαν, φανναι, τν καλν, νθρποις

Γ.2. Να βρεθεί και να αναγνωριστεί ο υποθετικός λόγος του κειμένου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου