Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

AΟΡΙΣΤΟΣ Β΄

 ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1) Να γραφούν τα ρήματα στον ενεστώτα ενεργητικής φωνής από τα οποία προέρχονται οι παρακάτω τύποι:

 • ἀφέλησθε…………………………………………………………………………….
 • πυθέσθαι…………………………………………………………………………….
 • πιθέσθαι……………………………………………………………………………….
 • πάθωσι…………………………………………………………………………………            
 2) Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται στον αόριστο β΄ :
  • ἀποσχέσθαι: β΄ ενικό προστακτική στην άλλη φωνή………………………
  • γενέσθαι : γ΄ πληθ. ευκτική…………………………………………………………
  • μαθεῖν : μετοχή στο θηλυκό ονομαστ. στην ίδια φωνή…………………
  • ἐξηῦρον: β΄ ενικό προστακτική στην ίδια φωνή……………………… 
  • εἰπεῖν : γ΄ πληθ. υποτ. στην ίδια φωνή………………………………… 
  • μεταλαβεῖν: β΄ ενικό οριστ. στην άλλη φωνή………………………… 
  • τύχοιμι: γ΄ πληθ. προστακ. στην ίδια φωνή……………………………
  • ἀπελθών: β΄ ενικό προστακτική στην ίδια φωνή…………………
  • μετέσχον: α΄ ενικό ευκτική στην ίδια φωνή ………………………
  • ἀπενεγκεῖν: α΄ πληθ. οριστ. στην άλλη φωνή…………………………
  • καταβαλόντα : απαρέμφατο στην άλλη φωνή…………………………
  • γνῶναι: β΄ ενικό προστακτική στην ίδια φωνή………………………

  3) Να γραφεί το γ΄ ενικό σε όλες τις εγκλίσεις του αορίστου β΄ στη φωνή που βρίσκονται οι παρακάτω τύποι:

  • ἀνέβην………………………………………………………………… ἀποδιδράσκουσι………………………………………………………………..
  • ἔγνωσαν ……………………………………………………………………….
  • ἕλοιτο………………………………………………………………………………..
  • ὀφθῇ………………………………………………………………………………….
    
  4) Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι στον αόριστο β΄ στην ίδια φωνή που βρίσκονται οι τύποι που δίνονται:


  Β΄πληθ. οριστ.
  Β΄ενικό προστ.
  Απαρ.
  καταλαμβάνει  παρέξειν  ἄγειν  καταλελειμμένοι  ἦλθον  ὄψεσθαι  ἀναγνοὺς  γενόμενος  ἀνεῖλε  ἐπυνθάνετο
  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου